Opracowujemy, opiniujemy, doradzamy, kontrolujemy warunki pracy w firmach.

Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest firmą franchisingową funkcjonującą od 1998 roku.

 

Naszym Klientom oferujemy cały szereg usług z zakresu doradztwa i szkoleń oraz rzeczoznawstwa.

 

Sferą naszych zainteresowań jest głównie tematyka związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz maszynami i urządzeniami technicznymi. 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy stałą i doraźną obsługę firm.  Wramach obsługi wykonujemy wszystkie zadania przypisane służbie bhp.

4-osobowa załoga Ośrodka to specjaliści o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym. W działalności szkoleniowej i rzeczoznawczej udzielają się również wysokowykwalifikowani specjaliści współpracujący z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr i rzeczoznawstwa SIMP.

Jesteśmy dyspozycyjni przez całą dobę i otwarci na rozwiązanie każdego problemu wiążącego się z naszą działalnością.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań.